TEMEL YALITIMI NEDİR?

Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, zemin ve benzeri bölümlerinin tümü yapının "temeli" olarak nitelendirilir. Temel Yalıtımı ise; yapıların ekonomik ömrünün uzatılması, tasarruf sağlanması ve yaşam konforunun artırılması amacına yönelik olarak tüm yapıların temelinde uygulanması şart olan yalıtım (izolasyon) sistemidir.

Tüm yapıları zamanla betonarmenin bünyesine girme ihtimali yüksek olan yeraltı sularına ve yapıya kadar yükselme imkanı bulunan kimyasal maddelere karşı korumak adına yapılacak temel yalıtım uygulamaları; binaların çelik donatılarında korozyona sebebiyet vermemek adına alınacak en büyük önlemdir.

Temel Tipleri

 1. YÜZEYSEL TEMELLER
  • Tekil Temel (Münferit)
  • Sürekli Temel (Şerid yada Mütemadi)
  • Radye Temel (Radye Jeneral)
  • Düz radye temel
  • Kirişli radye temel
   • a) Alttan kirişli radye temel
   • b) Üstten kirişli radye temel
  • Mantar şeklinde radye temel
  • Ters Kemer Şeklinde radye temel
  • Rijit temel
 2. DERIN TEMELLER
  • Ayak Temel
  • Kazık Temel
  • Kesonlar

BİNALARDA TEMEL YALITIMI ŞART MIDIR?

Yapıların ömrünü ve dayanıklılığını tehdit eden en önemli etken "su" dur . Yapıya genellikle temelinden nüfuz eden su; binada bulunan taşıyıcı kısımlarındaki tüm donatıları korozyona uğratarak, yük taşıma kapasitesinin ciddi miktarlarda düşmesine sebep olmaktadır. Ayrıca bu sular, donarak veya buharlaşarak beton bütünlüğünün bozulmasına ve çatlakların oluşmasına, küf, mantar gibi organik maddelerin teşkiline ve zemin rutubetine sebebiyet vererek beton kompozisyonu bozar ve dolayısıyla da yapı ömrünü ve dayanımını olumsuz yönde etkiler.
Bir yapının temelinde uygulanacak doğru yalıtım; toprakta daima mevcut bulunan ve kılcallık yoluyla yapının bünyesine girecek olan yeraltı sularının yanı sıra toprakta mevcut olan zemin rutubetinin de, betonda ve çelik donatılarda oluşturacağı çürümelere karşı maksimum korumayı sağlamaktadır.
Temel Yalıtımı; bina ömrünün uzamasını sağlayarak inşaat ve yaşam kalitesini artıracağından ve depreme dayanıklı bina inşasının artmasını sağlayacağından dolayı yapılması şarttır.

DEPREME KARŞI EN ETKİLİ ÇÖZÜM

1999 Marmara depreminde yıkılan binaların yüzde 64’ünün yeterli ya da hiç su yalıtımı olmaması nedeniyle taşıyıcı beton içindeki demirlerin paslanıp çürümesine bağlı olarak çöktüğü resmi makamlar tarafından raporlanmıştır.
Yalıtımsız bir bina taşıma kapasitesini 10 yılda içinde kaybetmektedir.
Yüzölçümünün yüzde 92’si deprem kuşağında olan Türkiye’de eksik veya hatalı uygulanan temel yalıtım uygulamalarının özellikle insan yaşamı açısından çok tehlikeli ve dönüşü olmayan sonuçlara sebebiyet verebileceğini unutmamak gerekmektedir.

HYFIX Kimyasal Su Yalıtım Sistemleri; içerdiği kimyasal elementler sayesinde beton içindeki su ile etkileşime girerek betonda kütlesel bir yalıtım sağlamaktadır. Yalnızca yüzeyi değil betonun tamamını yalıtarak beton ömrü boyunca su izolasyonu için en garantili çözümü sunmakta olan HYFIX; eksiz olma özelliği, yırtılmazlığı ve su geçirimsizlik değerleri ile korozyona karşı en etkin çözümü sunmaktadır.

Toprak altı su yalıtımında, minimum uygulama hatasını ve zamandan maksimum tasarrufu mümkün kılan HYFIX Kimyasal Su Yalıtım Sistemleri, beton dökülebilen her türlü hava şartında kullanılabilir olma özelliğiyle; yalıtıma önem veren, çevreye saygılı dev projelere büyük avantajlar sağlamaktadır.

ÇEVREYE SAYGI

Günümüzde özellikle küresel ısınma konusundaki duyarlılığın artığı bir dönemde; çevre ile ilgili konuların başında karbon salınımını azaltmanın ve petrol türevi malzeme kullanımını da en az indirmenin geldiği sıkça vurgulanıyor. Binalarda enerji verimliliği çevresel sorunlar ile mücadelede en etkin araç olarak göze çarpıyor. Doğru yalıtım uygulamaları sayesinde binalarda yarı yarıya enerji tasarrufu yapmanın, bina ömrünü en az 2 katına çıkarmanın mümkün olduğu kanıtlanmıştır.

Özellikle son dönemlerde dünya liderleri çevre adına cesur adımlar atmakta ve tüm demeçlerinde "binalarda enerji verimliliği ve doğru yalıtım uygulamalarının önemli olduğunu kadar, doğru seçilmiş, çevreye zararı en aza indirgenmiş malzeme seçimlerinin de dünya geleceği için önemini" vurgulamaktadırlar. Bu söylemler gerek inşaat sektörü gerekse yalıtım sektörü için büyük bir mesajı ve gelecek için atılması gereken doğru adımları içeriyor.

Günümüzde; özellikle temel altı su yalıtımında, petrol türevi salgılarla çevre ve yer altı sularına zarar vermeyen, yer altı şehir atık asitleri ve deniz sularına dayanıklı sistemler ön plana çıkıyor. Binalarda betonun ömrü süresince su geçirimsizlik değerlerine sahip olan, nitelikli ve çevre dostu "yeşil" yalıtım malzemelerinin kullanımı artıyor ve her geçen gün daha da önem kazanıyor.